Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sinter - význam cudzieho slova

porézna hornina vznikajúca vyzrážaním z roztokov; v hutníctve spečenec