Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sionizmus – význam cudzieho slova

hnutie za vytvorenie samostatného židovského štátu a zjednotenie všetkých Židov sveta