Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

siven – význam cudzieho slova

druh lososovitej ryby