Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

singulare tantum – význam cudzieho slova

pomnožné podstatné meno