Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

singulare tantum - význam cudzieho slova

pomnožné podstatné meno