Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sizyfovská práca – význam cudzieho slova

nesmierne náročná, namáhavá a márna činnosť