Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vegetabilizmus – význam cudzieho slova

výtvarný smer založený na motívoch a farbách odvodených z tvarov a farieb rastlín