Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

venerabilis – význam cudzieho slova

vysoko vážený