Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vertikalizmus - význam cudzieho slova

úsilie o uplatňovanie zvislej línie