Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Adonai – význam cudzieho slova

označenie boha v Starom zákone