Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adsorbent – význam cudzieho slova

nerozpustná látka povrchovo pohlcujúca plyny alebo kvapaliny