Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adsorpcia – význam cudzieho slova

schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné pevné a plynné látky; povrchové pohlcovanie; viazanie látok na časticiach pôdy