Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adsorbcia - význam cudzieho slova

schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné pevné a plynné látky; povrchové pohlcovanie