Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adsorbcia – význam cudzieho slova

schopnosť látok viazať na svojom povrchu iné pevné a plynné látky; povrchové pohlcovanie