Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adoptant – význam cudzieho slova

osvojiteľ