Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adresa – význam cudzieho slova

miesto dodania s menom osoby alebo organizácie; vo výpočtovej technike odkaz na pamäťové miesto alebo zdroj dát