Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adventizmus – význam cudzieho slova

kresťanské hnutie veriace v nový príchod Ježiša Krista