Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adventista – význam cudzieho slova

člen kresťanského spoločenstva, ktoré očakáva druhý príchod Ježiša Krista