Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Amazonka – význam cudzieho slova

amazonka

bojovná, statočná žena; mužatka

Amazonka

príslušníčka bájneho národa statočných bojovných žien s amputovaným prsníkom