Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

amblyopia – význam cudzieho slova

tupozrakosť, zníženie zrakovej ostrosti