Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ambivalencia – význam cudzieho slova

dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť; chorobná nerozhodnosť; zmiešanosť citov