Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ambona – význam cudzieho slova

vyvýšené miesto, rečnícka tribúna v starých kresťanských chrámoch