Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ambiguita – význam cudzieho slova

dvojzmyselnosť, dvojznačnosť, neurčitosť