Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ambiopia – význam cudzieho slova

chyba zraku spočívajúca v dvojitom videní, diplopia