Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ambit – význam cudzieho slova

krytá chodba okolo nádvoria kláštora, zámku a pod.