Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

amaterizmus – význam cudzieho slova

vykonávanie niečoho zo záľuby, nie z povolania, amatérstvo; profesionálna nespôsobilosť k vykonávanej činnosti, neschopnosť