Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

E e cantu dinoscitur avis – význam cudzieho slova

podľa spevu poznáš vtáka