Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echino- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom jež, ježovka