Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echino- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom jež, ježovka