Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ebulioskopia - význam cudzieho slova

metóda určovania molekulárnej hmotnosti látok