Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ebulioskopia – význam cudzieho slova

metóda určovania molekulárnej hmotnosti látok