Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echinus, echinos – význam cudzieho slova

stredná časť stĺpovej hlavice bochníkového tvaru