Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ed. – význam cudzieho slova

skratka slova edidit = vydal (knižná skratka)