Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ecce homo - význam cudzieho slova

ajhľa človek