Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ecce homo – význam cudzieho slova

ajhľa človek