Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ebonit - význam cudzieho slova

elektricky nevodivá prírodná alebo syntetická tuhá látka z vulkanizovaného kaučuku