Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echomatizmus – význam cudzieho slova

chorobné napodobňovanie videných pohybov iných ľudí