Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

echomatizmus - význam cudzieho slova

chorobné napodobňovanie videných pohybov iných ľudí