Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Genezis, Genesis – význam cudzieho slova

v Starom zákone tzv. prvá kniha Mojžišova obsahujúca mýtus o stvorení sveta