Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

genialita - význam cudzieho slova

duševná veľkosť, mimoriadne nadanie alebo tvorivé schopnosti