Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

generel - význam cudzieho slova

ucelený, kompaktný projekt, súhrn opatrení