Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

generalita – význam cudzieho slova

zbor generálov