Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

generalita - význam cudzieho slova

zbor generálov