Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

generalissimus - význam cudzieho slova

výnimočne udeľovaná najvyššia vojenská hodnosť veliteľa veľkej armády, najčastejšie diktátora