Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

genius loci - význam cudzieho slova

v starovekom Ríme ochranný duch domu alebo miesta; duch vládnuci na určitom mieste; duch, atmosféra, kolorit určitého miesta