Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

genofond – význam cudzieho slova

súbor všetkých génov v populácii organizmov; súbor všetkých živých organizmov v určitej oblasti