Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

genotyp - význam cudzieho slova

celkový génový súbor organizmu; druh rastliny alebo živočícha zvolený za typického predstaviteľa