Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Jahve – význam cudzieho slova

hebrejské starozákonné pomenovanie jediného boha starovekých Židov, Jehova