Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jansenizmus – význam cudzieho slova

reformné hnutie v katolíckej cirkvi v 17. a 18. storočí medzi duchovenstvom a inteligenciou vo Francúzsku a Nizozemsku, inšpirované dielom biskupa Jansena na základe učenia sv. Augustína