Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jam-session - význam cudzieho slova

improvizované vystúpenie džezových hudobníkov a súborov pre vlastnú zábavu