Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jamb, jambus - význam cudzieho slova

dvojdobá veršová stopa zložená z ľahkej a ťažkej doby