Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jachta – význam cudzieho slova

športová, spravidla luxusne zariadená loď