Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jehovista - význam cudzieho slova

príslušník náboženskej sekty Svedkov Jehovových, založenej v USA v 70. rokoch 19. storočia