Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jam – význam cudzieho slova

popínavá vytrvalá rastlina, ktorej hľuzy sú potravinou ako zemiaky