Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

jaspis - význam cudzieho slova

jemnozrnná odroda kremeňa, tmavá, takmer nepriehľadná odroda chalcedónu