Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

O O - význam cudzieho slova

značka pre kyslík