Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

objektivizmus – význam cudzieho slova

nezaujatie vlastného či hodnotiaceho názoru