Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

objektivizmus - význam cudzieho slova

nezaujatie vlastného či hodnotiaceho názoru